EN
Show menu

About the company

Full name: Gospodarsko razstavišče družba za organizacijo domačih in mednarodnih sejmov in razstav d.o.o.
Abbreviated name: Gospodarsko razstavišče d.o.o.
Address: Dunajska cesta 18
1000 Ljubljana
Telephone: +386 (01) 30026 11
Fax: +386 (01) 300 26 28
E-mail: info@gr-sejem.si
Registration number: 5003121000
Tax ID number: SI87878879
Bank accounts: Gorenjska banka d.d., Bleiwesova cesta 1, SI-4000 Kranj – SI56 0700 0000 1513 096 – SWIFT: GORESI2X
Abanka d.d., Slovenska cesta 58, SI-1000 Ljubljana – SI56 0510 0801 4744 865 – SWIFT: ABANSI2X
Addiko Bank d.d., Dunajska cesta 117, SI-1000 Ljubljana – SI56 33000-0000020652 – SWIFT: HAABSI22
Nova ljubljanska banka d.d., Trg Republike 2, SI-1000 Ljubljana – SI56 02922-0017908135 – SWIFT: LJBASI2X

Legal representative: Iztok Bricl, MSc
Supervisory Board: Bojan Albreht, President
Zdenka Grozde, Deputy president
Mateja Avbelj Valentan, member
Roman Jerman, member